פתרונות עיגון

מגוון רחב של פתרונות עיגון לתשתיות השונות בהתאם לדרישות תקן 2378 חלק 2

מק"טשם מוצרעובי הצמדה (מ"מ)קוטר קידוח (מ"מ)אורך (מ"מ)שימוש
35037מיתד דפיקה 8X80 גלוון חם40880חיזוק רשת לבטון לפי דרישות תקן 2378 חלק 2
35036מיתד דפיקה 8X100 גלוון חם608100חיזוק רשת לבטון לפי דרישות תקן 2378 חלק 2
35040מיתד דפיקה 8X120 גלוון חם808120חיזוק רשת לבטון לפי דרישות תקן 2378 חלק 2
35043נגל 8X115 גלוון חם358115חיזוק רשת לבלוק מאושפר באוטוקלב לפי דרישות תקן 2378 חלק 2
50004מיתד אוניברסלי SXRL 10X80+ בורג גלוון חםבהתאם לאורך בורג1080חיזוק רשת למגוון תשתיות לפי דרישות תקן 2378 חלק 2
50001מיתד אוניברסלי SMART 10X70+ בורג גלוון חםבהתאם לאורך בורג1070חיזוק רשת לבטון ובלוק בטון לפי דרישות תקן 2378 חלק 2
35049עוגן קוני 12X110 גלוון חם1012110חיזוק זוויתן לתשתית בטון לפי דרישות תקן 2378 חלק 2
35050עוגן קוני 12X110 נירוסטה1012110חיזוק זוויתן לתשתית בטון לפי דרישות תקן 2378 חלק 2

* ניתן להזמין מגוון מידות ומוצרים נוספים על פי דרישות האתר לעיגון: רשתות, זוויתנים ועוד’.
* למיתדים האוניברסליים יש לבחור את הבורג ומידותיו בהתאם לשכבות הביניים הקיימות באתר.